přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkDS-10 DrySide Cleaner čistící prášek pro kotle a výměníky 7kg FERNOX


ZBOŽÍ VE VÝPRODEJI

Kód: 61029

Výrobce: FERNOX

Barva: prášek
Balení: 7 kg
Počet ks v kartonu:1

DS – 10 – Čistič pro modulární kotle a výměníky tepla

DS – 10 ČISTIČ PRO MODULÁRNÍ KOTLE A VÝMĚNÍKY TEPLA

Čistič pro spalovací části výměníků
Čistí spalovací plochy modulárních kotlů
K dispozici v 7kg plastových lahvích

Použití a dávkování

Na každých 10 litrů roztoku je třeba nejprve rozpustit 1kg prášku v malém množství teplé / horké vody, ve vhodné plastové nádobě nebo kontejneru. Pak přidejte zbývající množství vody. Takový roztok by měl být dostatečně účinný na čištění snadno znečištěných výměníků tepla v průběhu několika minut.
V případě silně znečištěných výměníků, potřeby čištění více jednotek nebo je třeba zkrátit dobu čištění, může být zvýšená koncentrace roztoku na 20 % (tj. 2 kg prášku na 10 litrů vody). Před likvidací neutralizovat pomocí Fernox System Neutraliser , v poměru 4kg Neutralizer na každých použitých 7kg DS – 10 .
Poznámka: Fernox DS – 10 se nesmí používat v kotlích používajících hliníkové výměníky. Pro podrobnější instrukce si přečtěte servisní literaturu.
Fernox DS – 10 se nesmí mísit s přípravky obsahujícími dusitany a bělicí přípravky.

Balení, manipulace a skladování

Fernox DS – 10 je dodáván v 7 kg nádobách. Fernox DS – 10 je klasifikován jako dráždivý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při použití může být uvolněn hořlavý plyn ( vodík ): zákaz kouření, odstraňte všechny možné zdroje vznícení. Plyn uvolní kontakt s kovy, především zinek, hliník, hořčík a ocel. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Zředěný výrobek může být smíchán s neutralizátorem Fernox Systém Neutraliser pro likvidaci.
Při zasažení očí: Nebezpečí vážného poškození očí. Vyhněte se kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné brýle nebo ochranný štít na tvář.
Při styku s kůží: Používejte vhodné ochranné rukavice . Kůži omyjte mýdlem a vodou. Svlékněte znečištěný oděv a vyčistěte praním.
Požití: Při požití vypít dostatečné množství vody, nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek z obalu.
Likvidace: Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.

Vaše cena: 1 372,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek