přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkDynamic kyselý strojní oplach nádobí 20 L


ZBOŽÍ VE VÝPRODEJI

Kód: 8594012303973

Výrobce: CHEPORT

Barva: zelená
Balení: 20 litrů
Počet ks:1 ks

TECHNICKÝ LIST – Dynamic kyselý – strojní oplach nádobí

Koncentrovaný kapalný kyselý oplachový prostředek. Zamezí tvorbě vápených usazenin na nádobí a v myčce. Urychlí osychání nádobí bez šmouh a povlaků. Je vhodný především pro středně tvrdou a tvrdou vodu. Používejte v kombinaci s výrobkem Dynamic extra – strojní mytí nádobí.

Návod na použití:

Pro strojní mytí s automatickým dávkováním seřiďte dávkovací čerpadlo dle tvrdosti vody na 0,2 – 0,5 g výrobku na 1 litr vody.

Materiálová snášenlivost:
V aplikační koncentraci nepoškozuje žádný z materiálů vhodných pro mytí v myčkách.
Přípravek může pouze ovlivnit některé méně kvalitní dekory založené na barvách s obsahem kovů.

Údaje o nebezpečnosti výrobku:

Složení podle Nařízení Evropského parlamentu a rady ( ES ) è.648 / 2004 o detergen­tech:
5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % alkoholy, < 5 % hydrotrop, barvivo
Klasifikace přípravku:

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.

S 26 Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc,
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Pokyny pro zacházení a skladování:
Dodržujte základní pravidla pro zacházení s chemikáliemi. Zamezte styku s očima.
Přípravek skladujte v původních obalech v krytých prostorách Při teplotách 5 – 25°C.
Chraňte před sálavým teplem a přímým sluněním svìtem. Skladujte odděleně od potravin a nápojů.

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.

Vaše cena: 499,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek