přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkDynamic strojní oplach nádobí 20 kg


ZBOŽÍ VE VÝPRODEJI

Kód: 8594012303669

Výrobce: CHEPORT

Barva: modrá
Balení: 20 kg
Počet ks:1 ks
Tekutý neutrální oplachový a leštící prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla. Koncentrovaný prostředek, který zamezuje tvorbě stop po mineráliích na umytém nádobí

TECHNICKÝ LIST – DYNAMIC – strojní oplach nádobí

Použití přípravku:

Tekutý neutrální oplachový a leštící prostředek pro profesionální myčky nádobí a skla.
Koncentrovaný prostředek, který zamezuje tvorbě stop po mineráliích na umytém nádobí.
Používá se jako druhá fáze ( oplach ) po prostředku Dynamic strojní mytí nádobí.
Technologie aplikace přípravku:
Pro strojní oplach s automatickým dávkováním seřiďte dávkovací čerpadlo dle tvrdosti vody na 0,2 – 1 g/l vody.
Dávkování je potřeba obvykle zvýšit, pokud se objeví vzhledové nedostatky.

Fyzikální-chemické vlastnosti:

Vzhled: čirá, modrá kapalina
Hustota: cca 1000 kg.m-3
pH: cca 6
Materiálová snášenlivost:
V aplikační koncentraci nepoškozuje žádný z materiálů vhodných pro mytí v myčkách.
Přípravek může pouze ovlivnit některé méně kvalitní dekory založené na barvách s obsahem kovů.

Údaje o nebezpečnosti výrobku:

Složení podle Nařízení Evropského parlamentu a rady ( ES ) è.648 / 2004 o detergen­tech:
5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % alkoholy, < 5 % hydrotrop, barvivo
Klasifikace přípravku:

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.

S 26 Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc,
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Pokyny pro zacházení a skladování:
Dodržujte základní pravidla pro zacházení s chemikáliemi. Zamezte styku s očima.
Přípravek skladujte v původních obalech v krytých prostorách Při teplotách 5 – 25°C.
Chraňte před sálavým teplem a přímým sluněním svìtem. Skladujte odděleně od potravin a nápojů.

Produkty lze zakoupit i za velkoobchodní ceny a ve větším množství.

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.

Vaše cena: 499,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek