přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkSUBIO Rozklad tuků Likvid likviduje tuky v odpadech, lapolech, jímkách a v ČOV kapalina 500 ml


SUBIO EKO

Kód: 8594066620118

EAN: 8594066620118

Výrobce: SUBIO EKO

Balení: 0,5 litru
Počet ks: 1

LIKVID

Likviduje tuky v odpadech, lapolech, jímkách a v ČOV.
Jedná se o enzymatický přípravek s vysokou koncentrací vybraných enzymů.

Optimální a vyvážené poměry lypásy, proteásy a amylázy (enzymy) dávají Likvidu mimořádnou schopnost rozštěpit tuky na organické frakce, které lze následně degradovat běžným biologickým procesem za pomocí aerobních organismů (biologické čistírny odpadních vod).

Jeho velkou předností je rychlá reakce na tuky, které dokáže v krátké době přeměnit na tekutou substanci. Špatně protékající, nebo dokonce zcela ucpaná odpadní (kanalizační) potrubí se pomocí Liquidu uvolní a zkapalněné usazeniny odtečou.

Následným pravidelným používáním Liquidu je naprosto vyloučené, aby došlo ke zhoršení funkce odpadního systému, nebo dokonce k jeho ucpání. V systému, kde je ještě zařazen odlučovač tuků, dokáže Liquid při správném provozování lapače (odlučovače) rozložit přitékající tuk, a tím prodloužit lhůty na vyvezení odlučovače.
Při stálém a pravidelném používání Liquidu vyvážení tukového odlučovače zcela odpadne !
V tukových usazeninách se nachází velké množství organických zbytků (potravin). Ty v odpadním systému hnijí a vytváří, kromě zápachu, silně kyselé prostředí, které je příčinou narušení povrchu potrubí a následně i jeho zničení.

Odstraněním uvedených usazenin dochází k účinné ochraně potrubí, jeho životnost se zdvojnásobí a současně zmizí potravinová základna pro všudypřítomné potkany.
U hotelů, restaurací, podnikových i školních kuchyní, kde za tukovým odlučovačem pracuje lokální biologická čistírna na aerobním principu, používání Liquidu vylepší její provoz a tím i výsledky na jejím výstupu.
Tam, kde dochází k přetížení těchto lokálních čistíren, Liquid zvýší významně jejich kapacitu, a tam kde výsledný efekt není příznivý z důvodu špatného stavu aktivační zóny čistírny, Likvid tuto aktivační zónu stabilizuje a pomůže navést bezchybný režim čistírny. V havarijních případech úniku olejů, po jejich odklizení, lze aplikací Likvidu velice rychle kontaminovaná místa důkladně odmastit.

Využívání enzymatického biologického přípravku Likvid přináší každému uživateli snížení provozních nákladů za opravy ucpaných potrubí a vyvážení tukových odlučovačů s následnou likvidací odseparovaných tuků.
O odpadnutí starostí ze vzniklých potíží ani nemluvě. Vezme-li se v úvahu prodloužení životnosti odpadního systému, zvýšení kapacity účinnosti tukového odlučovače a někdy i lokální čistírny, pak ekonomický efekt využitím bioenzymů je mnohonásobný.

V čištění odpadních vod se budoucnost ubírá směrem nahradit chemické prostředky biologickými. Přitékající chemie do čistíren ničí aerobní mikroorganismy, které jsou hlavním faktorem pro vyčištění vody. Jejich poškození zhorší čistící schopnost čistíren a následně i čistotu řek, potoků a rybníků.

Proto je zájem na využívání účinných biologických přípravků.
Biologický přípravek Likvid je vrcholem mezi biologickými prostředky a proto se okruh jeho uživatelů stále zvětšuje. V čistírnách odpadních vod odstraňuje biologickou pěnu, snižuje CHSK a fosfor ( dávkuje se neředěný ).

Přípravek se ředí vodou v závislosti na velikosti znečištění. Byl vyvinut speciálně proto, aby předčil účinky všech univerzálních čističů, které jsou používány na dlaždice, kachlíky, pracovní plochy a podlahy.
Je určen i pro toaletní mísy a pisoáry, suchá WC. Udržuje čisté potrubí a odmašťuje plochy ( podlahy).

Produkty lze zakoupit i za velkoobchodní ceny a ve větším množství.

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.
Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí..

Vaše cena: 189,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek