přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkČistící kapalina pro ústřední topení Cleaner F5 Liquid 1L FERNOX


Přípravky na čištění topných systémů

Kód: 62192

Výrobce: FERNOX

Barva: Jantarová žlutá
Balení: 1 litr
Počet ks v kartonu:12

Cleaner F5 čistící kapalina pro oplachovací zařízení

Powerflushing Cleaner F5 čistící kapalina pro oplachovací zařízení

Vhodný pro použití se všemi známými proplachovacími zařízeními
Odstraňuje usazený kal a vodní kámen, čímž obnovuje efektivitu topných systémů
Odstraňuje zbytky tavidel a jiných nečistot
Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používaných v topných systémech
Jednoduchý na použití, systém může běžet v normálním módu během čištění
Neutrální, není nebezpečný

Popis produktu

Fernox Powerflushing Cleaner F5 je rychlý a efektivní neutrální čistič pro ústřední vytápění. Je určen pro použití v proplachovacím zařízení Fernox PowerFlow Machine MK III (ale je kompatibilní se všemi známými značkami proplachovacích zařízení), na odstranění kalu a vodního kamene ze stávajících systémů bez ohledu na věk systému. Tímto způsobem bude obnovena účinnost vytápění a eliminován nebo snížený hluk kotle i v silně znečištěných systémech.
Pokud je systém silně znečištěný vodním kamenem, doporučuje se použít čistič Fernox DS40 System Cleaner.
Fernox Powerflushing Cleaner F5 je neutrální, není nebezpečný a inhibováný výrobek. Je kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používaných v topných systémech.
Pro dlouhodobou ochranu by měl být systém důkladně vyčištěn a propláchnut v souladu s právními předpisy a standardem Spojeného království BS7593:1992 pomocí čističe Fernox Powerflushing Cleaner F5, před úpravou vody protektorem Fernox Protector F1. Doporučujeme kontrolovat úroveň protektora pravidelně na roční bázi.

Fyzikální vlastnosti

Barva: Jantarová žlutá
Zápach: Slabý
Forma: kapalina
Hodnota pH (koncentrát): 7
Hodnota pH (1% roztok) 7,5 až 7,8
Měrná hustota: 1.201 g/cm3 (20°C / 68°F)

Použití a dávkování

Jeden 1 litr čističe Powerflushing Cleaner F5 stačí na vyčištění systému průměrné velikosti (100 litrů, nebo až deset jednotlivých radiátorů). Další / opakovaná aplikace Powerflushing Cleaner F5 může být nutná při větších systémech, nebo v případě pokud je systém silně znečištěný.
Fernox Powerflushing Cleaner F5 je určen pro použití v proplachovacích jednotkách. V takovém případě, si prosím přečtěte pokyny výrobce jednotky.
Při použití čističe Powerflushing Cleaner F5 s proplachovací jednotkou, by měl být proces čištění proplachováním dokončen do jedné hodiny. Vyplachujte čistou vodou, dokud voda vytékající ze systému není čistá, pak odměřte pomocí TDS metra úroveň vyčištění, abyste zajistili důkladné propláchnutí.
Naplňte systém a přidáním protektora Fernox Protector F1 zabezpečíte dlouhodobou ochranu proti korozi a vodnímu kameni.
U kotlů s nepřímým ohřevem např. „Primatic“ nebo podobné, se musí / mohou používat pouze chemikálie vhodné pro pitnou vodu.
Nejprve vypusťte a následně naplňte celý systém čistou vodou. Pro dosažení ideálního výsledku, celý systém musí být zcela odvodněn, včetně ponorných radiátorů pokud jsou instalovány. Pokud možno použijte uzavírací ventil s plnou (nezúženou) světlostí s přípojkami na hadice. Motorizované a termostaticky ovládané ventily musí být nastaveny tak, aby žádná část systému nebyla uzavřený při čištění nebo vyplachovaní. Vodu vypouštějte do nádrže pro odpadní vodu, ne povrchové odpadní vody.
Při otevřených systémech můžete přidat čistič Fernox Powerflushing Cleaner F5 přes zásobní nádrž, při uzavřených systémů přes radiátor pomocí aplikátoru Fernox Injector.
Při čištění stávajících systémů, při běžných provozních teplotách, by kal a nečistoty měly být rozptýleny do jedné hodiny. Nicméně, na odstranění ztvrdlých oxidů železa a vodního kamene, může být čištění prodloužena až na jeden týden v rámci běžného topného cyklu. Pokud má radiátor po jedné hodině čištění stále chladné místa, zvyšte průtok přes radiátor uzavřením ventilů na ostatních radiátorech. V některých případech mohou být nutné dodatečné nebo opakované dávky čističe Powerflushing Cleaner F5.
Vypusťte a důkladně propláchněte systém, aby se odstranily čistící chemikálie a nečistoty. Pravděpodobně budou nutné nejméně tři úplné výměny systémové vody. Toto je důležitou součástí procesu čištění a musí být provedena správně. Použijte měřící zařízení vypláchnutí jako je Fernox TDS metr na odměření či celkové rozpuštěné pevné látky byly uspokojivě vypláchnuty.
Systém může být považován za důkladně propláchnout, když je výsledek měření systémové vody a síťové vody méně než 10%. Rozdíly nad 10% znamená, že v systému zůstali významné zbytky nečistot a čističe a je nutné další vypláchnutí. Pokud tyto zbytky nebudou vypláchnuté, budou podporovat korozi a tím pádem byl celý proces čištění zbytečný.

Balení, manipulace a skladování

Fernox Powerflushing Cleaner F5 je dodáván v 1l plastových lahvích
Fernox Powerflushing Cleaner F5 je klasifikován jako ne-nebezpečný. Ale jako u všech chemických látek:
Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s kůží nebo očima, okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Používejte vhodné ochranné rukavice

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.

Vaše cena: 587,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek