přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkCleaner F3 Liquid čistící kapalina pro ústřední topení 500ml FERNOX


Přípravky na čištění topných systémů

Kód: 57762

Výrobce: FERNOX

Barva: bezbarvý
Balení: 500 ml
Počet ks v kartonu:12

Cleaner F3

CENTRAL HEATING CLEANER F3

Neutrální univerzální čistič pro nové systémy před spuštěním ve shodě s BS7593:1992
Odstraňuje kal a vodní kámen a obnovuje tepelnou účinnost současných systémů
Odstraňuje zbytky pájecí pasty a jiné nečistoty
Kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v topných systémech
Snadno se používá a systém může zůstat během čištění normálně v chodu
V hodné k použití se všemi známými stroji pro nucené proplachování
Neutrální, složení odpovídá klasifikaci ostatní (hodnocení COSHH nula)

Popis výrobku

Přípravek Fernox Cleaner F3 a rychlý a účinný neutrální čistič pro ústřední topení. Je určen k odstraňování všech nečistot, kalu a vodního kamene se současných systémů jakéhokoliv stáří.
Tím to způsobem obnovuje účinnost vytápění a odstraňuje či snižuje hluk kotle. Byl navržen pro čištění nových instalací před spuštěním ve shodě s BS7593:1992, odstraňuje zbytky pájecí pasty a jiné nečistoty, čímž pomáhá prodloužit životnost systému.
U starších systémů plných kalu je přípravek Cleaner F3 zvláště efektivní, když se používá společně s jednotkou nuceného proplachování. Je-li systém silně zanesen vodním kamenem, doporučuje se používat přípravek Fernox Superconcentrate System Cleaner. Přípravek Cleaner F3 je neutrální přípravek, ostatní látka, která dobře inhibuje všechny kovy a materiály běžně používané v topných systémech a je s nimi kompatibilní.
Pro pokračující dlouhodobou ochranu je zapotřebí důkladně systém vyčistit a propláchnout v souladu s BS7593:1992 a srovnávacím testem pomocí čisticího prostředku Fernox Cleaner F3 před ošetřením přípravkem Fernox Protector F1. Pro trvalou ochranu doporučujeme pravidelně kontrolovat koncentrace přípravku Protector (jednou ročně).

Fyzikální vlastnosti

Barva: tmavě oranžová
Zápach: slabý
Forma: kapalný
pH (konc.): 7,0 – 7,5
pH (1% roztok) 7,5 – 7,8
Hustota: 1,20 při 20°C

Používání a dávkování

Jedno 500ml balení přípravku Cleaner F3 obvykle dostačuje k vyčištění typického domácího ústředního topení. Další/opakované použití přípravku Cleaner F3 může být nezbytné u větších systémech nebo v případě, že jsou systémy silně zaneseny kalem.
Nejprve celý systém vypusťte a naplňte jej prostou vodou. Pro optimální výsledky je nutné úplně vypustit celý systém včetně radiátorů s kapkovým napájením, pokud jsou nainstalovány. Nejlepší je k tomu účelu dočasně opatřit ventily s plným vývrtem hadicovými propojkami. Motoricky ovládané a termostaticky řízené ventily musí být nastaveny tak, aby se žádná část systému během čištění nebo proplachování uzavřít. Vypouštění se musí provádět do kalové výpusti a ne do kanalizace povrchových vod.
U otevřených odvzdušňovaných systémů přidávejte přípravek Fernox Cleaner F3 přes spádovou nádrž. U uzavřených systémů přidávejte přes radiátor pomocí injektoru Fernox. Přípravek Fernox Cleaner F3 se rovněž může používat ve spojení s jednotkou nuceného proplachování. V tomto případě se prosím seznamte s pokyny výrobce jednotky.
Když se čistí nové systémy před spuštěním, přípravek Fernox Cleaner F3 by měl cirkulovat minimálně 1 hodinu při normální provozní teplotě. Při čištění existujících systémů, je také nutné rozptýlit kal a nečistoty během 1 hodiny při normálních provozních teplotách. Ovšem pro odstranění zatvrdlých oxidů železa a vodního kamene lze dobu čištění prodloužit až o 1 týden během normálního topného cyklu. Jestliže má radiátor studené místo i po 1 hodině, zvyšte průtok radiátorem uzavřením ventilů na ostatních radiátorech. Další a opakovaná dávka přípravku Cleaner F3 může být v některých případech nezbytná.
Důkladně vypusťte a propláchněte, nejméně dvakrát, dokud voda nevytéká průhledná. Když používáte přípravek Cleaner F3 s jednotkou nuceného proplachování, čištění je nutné dokončit během hodiny. Používejte dynamické proplachování čistou vodou, dokud voda nebude průhledná.
Znovu naplňte systém přidáním vhodného přípravku Fernox Protector F1 pro dlouhodobou ochranu proti korozi a vodní kámen.
Ve válcích jednoduchého nepřímého napájení, např. „Primatic“ nebo podobných, se musí používat chemikálie pro pitnou vodu.

Balení, nakládání a uchovávání

Přípravek Fernox Cleaner F3 je dodáván v 500ml nádobách.
Přípravek Fernox Cleaner F3 je klasifikován jako ostatní látka. V případě vniknutí do očí nebo styku s kůží opláchněte vodou. Jestliže bolestivost přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření. Nesmí být užíván vnitřně. Při požití nevyvolávejte zvracení. Zapijte velkým množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.

Vaše cena: 539,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek