přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkLeak Sealer F4 Liquid utěsňovací kapalina pro ústřední topení 500ml FERNOX


Přípravky na čištění topných systémů

Kód: 57764

Výrobce: FERNOX

Barva: bělavá
Balení: 500 ml
Počet ks v kartonu:12

Fernox Leak Sealer F4 – utěsnění malých úniků z ÚT

Ideální ke snížení ztráty tlaku v uzavřených systémech
Utěsní většinu malých úniků kapaliny, tj. 2 až 5 l za 24 hodin při přetlaku v systému 2 bary
Šetří čas a peníze jinak nutné na vypuštění systému a opravu
Nepůsobí ucpání čerpadel ani odvzdušňovacích ventilů
Kompatibilní (slučitelný) se všemi kovy a materiály, včetně hliníku Použití výrobku

Přípravek Fernox Leak Sealer F4 se používá k utěsnění malých úniků teplonosné kapaliny v otopném systému. Přípravek Fernox Leak Sealer F4 nejlépe působí v teplé nebo horké teplonosné kapalině a po rovnoměrném rozptýlení do 24 hodin. Účinnost přípravku Fernox Leak Sealer F4 byla úmyslně omezena, aby se zabránilo poškození bezpečnostních zařízení, čerpadel atd.

Pro dlouhodobější ochranu proti korozi je systém rovněž nutné ošetřit přípravkem Fernox Protector F1.

Fyzikální vlastnosti

Přípravek Fernox Leak Sealer F4 je polymerovou emulzí.
Barva: bělavá
Zápach: slabý
Forma: kapalný
pH (konc.): Přibližně 6
pH (roztok): 7,85
Hustota: 1,0 při 20 °C

Používání a dávkování

Jedno balení vystačí na otopný systém o objemu 80 až 100 l, tedy až 10 radiátorů. U otevřených systémů se přípravek přidává do otevřené expanzní nádoby. U uzavřených systémů se přidá buď přes plnicí ventil nebo pomocí Fernox Injectoru přímo do radiátoru.

Balení, nakládání a uchovávání

Přípravek Leak Sealer F4 je dodáván v 500 ml nádobách.
Přípravek Fernox Leak Sealer F4 není klasifi kován jako nebezpečný, ale jako u všech chemikálií, postupujte opatrně.
Nemíchejte s jinými přípravky.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
V případě vniknutí do očí nebo styku s kůží opláchněte vodou.
Přípravek Fernox Leak Sealer F4 je kompatibilní se všemi přípravky Fernox.

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.

AKČNÍ CENA: 571,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek