přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkČistič brzd a odmašťovač sprej 500ml KIM-TEC


Čističe a technické odstraňovače

Kód: 540012

EAN: 4021799123059

Výrobce: KIM-TEC

Barva: transparentní
Balení: 500 ml
Počet ks v kartonu:12

ČISTIČ BRZD

Čistič na všechny části, které jsou znečištěné olejem, mastnotou, brzdovým prachem atd.
98% ůčinná látka
Účinná látka a vyháněcí medium jsou bez ozonu, škodlivých látek, bez chloru, fluoru, olova a kadmia
Jako vyháněné medium používáme oxid uhličitý

TECHNICKÝ LIST – ČISTIČ BRZD

Vlastnosti:

Vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a části brzd (brzdové obložení, destičky a obložení spojky). Ideální čistidlo pro zaolejované a mastné části strojů s využitím v celém strojním a automobilovém průmyslu, při montážích a opravách.

Odstraňuje bezezbytku:

Mastnotu, prach a různé nečistoty
Ztvrdlá mazadla ze závěsů a kloubů
Zbytky olejů z karburátorů, motorů a převodovek
Je nekorozivní – nenapadá gumové i plastové části vozů a strojů

Návod na použití

Láhev před použitím důkladně protřepejte. S odstupem cca 20cm nastříkejte na znečištěné části a nechejte působit
Takto ošetřené části nechejte na vzduchu usušit, nebo otřete utěrkou do sucha. Při silném znečištění postup opakujte.

Upozornění:

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Nestříkejte do ohně ani na žhavé předměty. Používejte jen v dobře větraných prostorech a k určenému účelu.

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním. Skladujte v originálním a nepoškozeném obalu při teplotách od + 5°C do + 25°C. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby (dno dózy). Prázdnou dózu neprorážejte, nevhazujte do ohně a likvidujte ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo dle pokynů platných zákonů.
F+ – Extrémně hořlavý.
R12 – Extrémně hořlavý.
S2 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 – Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.
S45 – V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení)

Složení:
ropné látky (CAS 64742–49–0)
Propan (CAS 74–98–6)
Butan (CAS 106–97–8 )

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu

Vaše cena: 63,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Množstevní ceny
Počet kusůCena za kus
461,-
859,-
1257,-

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek