přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkČistič brzd a odmašťovač 10L KIM-TEC


Čističe a technické odstraňovače

Kód: 540010

EAN: 4021799139326

Výrobce: KIM-TEC

Barva: transparentní
Balení: 10 litrů
Počet ks: 1

ČISTIČ BRZD

Čistič na všechny části, které jsou znečištěné olejem, mastnotou, brzdovým prachem atd. 98%. Vhodný jako čistič forem.
Účinná látka a vyháněcí medium jsou bez ozonu, škodlivých látek, bez chloru, fluoru, olova a kadmia.
Jako vyháněné medium používáme oxid uhličitý.

TECHNICKÝ LIST – ČISTIČ BRZD

Vlastnosti:

Vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a části brzd (brzdové obložení, destičky a obložení spojky). Ideální čistidlo pro zaolejované a mastné části strojů s využitím v celém strojním a automobilovém průmyslu, při montážích a opravách.

Odstraňuje bezezbytku:

Mastnotu, prach a různé nečistoty.
Ztvrdlá mazadla ze závěsů a kloubů.
Zbytky olejů z karburátorů, motorů a převodovek.
Je nekorozivní – nenapadá gumové i plastové části vozů a strojů.

Návod na použití

Láhev před použitím důkladně protřepejte. S odstupem cca 20cm nastříkejte na znečištěné části a nechejte působit. Takto ošetřené části nechejte na vzduchu usušit, nebo otřete utěrkou do sucha. Při silném znečištění postup opakujte.

Upozornění:

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Nestříkejte do ohně ani na žhavé předměty. Používejte jen v dobře větraných prostorech a k určenému účelu. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním. Skladujte v originálním a nepoškozeném obalu při teplotách od + 5°C do + 25°C. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby (dno dózy). Prázdnou dózu neprorážejte, nevhazujte do ohně a likvidujte ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo dle pokynů platných zákonů.
F+ – Extrémně hořlavý.
R12 – Extrémně hořlavý.
S2 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
S9 – Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.
S45 – V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) Složení:
ropné látky (CAS 64742–49–0); Propan (CAS 74–98–6); Butan (CAS 106–97–8 )

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.

Hořlavé látky

Vaše cena: 935,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek