přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkČistič palivové soustavy diesel/benzín 250 ml KIM-TEC


Autokosmetika a autochemie

Kód: 1440001

EAN: 4021799129396

Výrobce: KIM-TEC

Barva: žlutá
Balení: 250 ml
Počet ks v kartonu:12

ČISTIČ PALIVOVÉHO SYSTÉMU

Čistí celý palivový systém od palivové nádrže až po spalovací komoru, váže vlhkost, pokud se vyskytuje v palivu nebo nádrži. Dokonale vyčištění palivového systému zvýší výkon, sníží spotřebu paliva a CO emise poklesnou.
Zlepšuje startován za studena
Zajišťuje rovnoměrně spalován a tím napomáhá klidnému, pravidelnému chodu motoru

TECHNICKÝ LIST – ČISTIČ PALIVOVÉHO SYSTÉMU

Čistič palivového systému čistí celý palivový systém od palivové nádrže až po spalovací komoru a váže vlhkost, pokud se vyskytuje v palivu nebo v nádrži. Čistič palivového systému zlepšuje startování za studena, zabezpečuje rovnoměrné spalování a tím napomáhá klidnému, pravidelnému chodu motoru. Při pravidelném používaní KIMTEC Čističe palivového systému budou usazeniny odstraněné, spalovací systém zůstane čistý a tak s benzinem intenzivnější. Dokonalé vyčištění palivového systému zvýší výkon motoru, sníží spotřebu paliva a CO emise výrazně poklesnou.

Použití

Čistič palivového systému je vhodný pro olovnatý i pro bezolovnatý benzín
Čistič palivového systému se vlévá do nádrže před natankováním.
Obsah 250 ml je do 60 litrů benzínu.

Upozornění:

R10 Hořlavý
R36 Dráždí oči
R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži
R41 Nebezpečí vážného poškození očí
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R65 Zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic
R67 Výpary mohou způsobit ospalost a závratě
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S26 V případě zasažení očí vymývejte velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc
S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Symbol: Xn-Škodlivá, N – Nebezpečná pro životní prostředí. 2

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.

Vaše cena: 118,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Množstevní ceny
Počet kusůCena za kus
4115,-
8112,-
12109,-

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek