přihlásit registrace nákupní košík:
cena celkem 0,-
KošíkSolární kapalina pro vysoké teploty Solar S1 10L FERNOX


AKČNÍ CENY

Kód: 57675

Výrobce: FERNOX

Barva: Čirá oranžová kapalina
Balení: 10 litrů
Počet ks v kartonu:1

Solar S1 – Teplonosná kapalina s inhibitorem pro všechny solární tepelné aplikace

Mrazuvzdorná do –28oC
Těkavý inhibitor koroze pro ochranu v plynatých i kapalných fázích
Stabilní pH v celém rozsahu provozních teplot
Kompatibilní se všemi značkami a modely solárních panelů

Srovnatelný se všemi vůdčími produkty na trhu
Fernox Solar S1 je čirá oranžová kapalina se slabým distinktivním pachem. Byla speciálně vyvinuta pro použití společně s teplonosnou kapalinou v solárních vytápěcích systémech při zvýšených teplotách.
Fernox Solar S1 obsahuje proměnlivé inhibitory koroze, které instalaci chrání nehledě na to, zda je teplonosná kapalina v plynném nebo tekutém stavu, a to i po zahřátí nad 180 °C.

Použití

Fernox Solar S1 je vhodný pro použití v solárních tepelných instalacích, které splňují normy BS EN 12976 a BS 5918.
Fernox Solar S1 je připravený k použití a nesmí se míchat s jinými teplonosnými kapalinami ani ředit vodou nebo glykolem. Pokud byly v minulosti použity jiné teplonosné kapaliny, před naplněním je třeba systém zcela vypustit a propláchnout přípravkem Fernox Solar S1.
Fernox Solar S1 je vhodný pro použití v solárních aplikacích se stagnující teplotou vyšší než 360 °C za předpokladu, že solární tepelný systém je řádně nainstalován a kótován tak, aby bylo v případě překročení maximální statické teploty možné vypařením zcela odstranit Fernox Solar S1 z kolektoru.
Fernox Solar S1 by neměl být vystavován teplotám nad 180 °C po delší časová období. Teploty překračující 200 oC způsobují pomalou degradaci kapaliny, což může vést ke zkrácení životnosti přípravku.

Ochrana proti korozi

Ochrana proti korozi poskytovaná přípravkem Fernox Solar S1 je srovnatelná s ochranou systémů ústředního vytápění, poskytovanou přípravkem Fernox Protector F1, a chrání všechny kovy běžně používané v solárních tepelných instalacích.

Kompatibilita s nekovovými materiály

Fernox Solar S1 je kompatibilní s nekovovými materiály běžně používanými v solárních tepelných instalacích.

Rozvod tepla

Fernox Solar S1 byl srovnán s ostatními předními teplonosnými kapalinami pro solární tepelné systémy a bylo prokázáno, že má vynikající schopnosti v rozvodu tepla.

Složení:

Vodný roztok monopropylenglykolu se speciálně formulovanými vysokoteplotními inhibitory.
Vzhled: Čirá oranžová kapalina
SG @ 20 oC 1,035
Index refrakce 1,381–1,385
pH 9,4 – 10,3
Zásaditost 6 300 – 6 500 ppm jako CaCO3
Viskozita (20 oC) 8,5 – 8,7 cPs (Brookfield 100 rpm)
Bod varu 102 – 105 oC
Bod záblesku Žádný
Obsah vody 55 – 58 %
Bod mrazu < –28 oC

Balení, manipulace a uskladnění

Fernox Protector Solar S1 se dodává předem naředěný v kanystrech o 10, 20 a 25 litrech. Směs není před použitím nutné ředit.
Fernox Solar S1 je klasifikován jako bezpečný a nedráždivý přípravek, jako u všech chemikálií je však nutné zacházet s ním s opatrností. Neužívejte vnitřně. V případě zasažení očí nebo pokožky okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody.
Další informace viz Bezpečnostní list Fernox Solar S1 (MSDS).

Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí.
Jejich obsah, pokud jde o zpracování a používání nezakládá právní závazek, protože jsou mimo možnosti našeho vlivu.
Technické informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí..

Vaše cena: 1 087,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

 © 2012 MARFreklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek